Paslaugos

Nekilnojamojo turto pardavimo paslaugos

 • pardavėjo konsultavimas dėl teisingos kainos nustatymo ir rinkos tendencijų;
 • pirkėjų paieška pardavėjo Nekilnojamajam Turtui pirkti, objekto reklamavimas ir rodymas;
 • preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties parengimas, dalyvavimas liudytoju pardavėjui paimant iš pirkėjo avansą už Nekilnojamąįį Turtą pagal preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį;
 •  dokumentų pas notarą pristatymas bei laiko dėl pagrindinės pardavimo-pirkimo sutarties pasirašymo, suderinimas su notaru
 • konsultacija apie įvairius mokesčius, susijusius su Nekilnojamojo Turto pardavimo procesu;
 • pardavimo leidimui iš teismo prašymo įforminimas;
 • pažymos iš Nekilnojamojo Turto kadastro registro užsakymas;
 • ryšių su pirkėju palaikymas ir sąlygų derinimas;
 • notarų biuro parinkimas ir laiko suderinimas su notaru dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 • dalyvavimas stebint atsiskaitymą už Nekilnojamaji Turta;
 • dalyvavimas pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą.

 

Nekilnojamojo Turto pirkimo paslaugos

 

 • pirkėjų konsultavimas apie Nekilnojamojo Turto rinkos tendencijas;
 • pirkėjų konsultavimas dėl Nekilnojamojo Turto kriterijų susiformulavimo pagal jo poreikius;
 • įsigijimo finansinio modulio aptarimas ir pasiūlymai;
 • Nekilnojamojo Turto paieška pagal pirkėjo nustatytus kriterijus;
 • objektų apžiūros laiko derinimas pirkėjui patogiu laiku;
 • pirkėjo derybinių ir kitų interesų atstovavimas;
 • duomenų patikrinimas hipotekoje ir kitose institucijose;
 • pardavėjo dokumentų, susijusių su Nekilnojamojo Turto pardavimu, sutikrinimas;
 • preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties parengimas, suderinimas ir teisingas įforminimas;
 • dalyvavimas liudytoju pirkėjui mokant pardavėjui avansą už Nekilnojamąjį Turtą pagal pirkimo-pardavimo sutartį.
 • Nekilnojamojo Turto pardavėjo kontroliavimas dėl preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų laikymosi;
 • Nekilnojamojo Turto dokumentų bei atsiskaitymų priešnotarinis patikrinimas;
 • notarų biuro parinkimas ir laiko suderinimas su notaru dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 • dalyvavimas stebint atsiskaitymą už Nekilnojamąjį Turtą;
 • dalyvavimas pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį pas notarą;
 • pagal poreikį - pagalba įregistruojant Nekilnojamąjį Turtą kadastro registro skyriuje;
 • konsultacija apie įvairius mokesčius Nekilnojamojo Turto pirkimo-pardavimo procese.

 

Nekilnojamojo Turto nuomos paslaugos

 • Nekilnojamojo Turto pardavėjo kontroliavimas dėl preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų
 • nuomininkų ir nuomotojų konsultavimas apie Nekilnojamojo Turto nuomos rinkos tendencijas;
 • nuomininkų konsultavimas dėl Nekilnojamojo Turto kriterijų suformulavimo pagal jo poreikius;
 • Nekilnojamojo Turto paieška pagal nuomininko nustatytus kriterijus;
 • objektų apžiūros laiko derinimas nuomininkui ir nuomotojui patogiu laiku;
 • nuomininkų ir nuomotojų derybinių ir kitų interesų atstovavimas;
 • nuomotojų dokumentų, susijusių su Nekilnojamojo Turto nuoma, sutikrinimas;
 • Nekilnojamojo turto nuomos sutarties parengimas, suderinimas ir teisingas įforminimas;
 • nuomotojų interesų atstovavimas nekilnojamojo turto sutarties galiojimo metu laikymosi.